Category Archives: Hình học 10

Các chuyên đề Toán Hình học 10

Đề kiểm tra Hình học 10 (Tham khảo)

ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề này giúp các em học sinh tự ôn luyện, củng cố kiến thức để chuản bị cho bài kiểm tra cuối chương.
Mong các em cố gắng làm bài hết sức mình. Câu nào khó hiểu có thể hỏi trên blog này (Ở Post này), thầy sẽ hướng dẫn, giải đáp.
– >>XEM ĐỀ BÀI >>

Advertisements

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

THE EQUATIONS OF LINES IN PLANE

I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ.

Đường thẳng (d) đi qua điểm M(x_M; y_M) và có vecto chỉ phương \vec{u} (a;b)phương trình tham số dạng:

\left\{ \begin{array}{l} x=x_M+a.t \\ y=y_M+b.t \end{array} \right., (t\in \mathbb{R})

Ví dụ 1: Đường thẳng (d) đi qua điểm M(1;-2) và có vecto chỉ phương \vec{u}=(-1;2) có phương trình tham số là:

\left\{ \begin{array}{l} x=1+(-1)t \\ y=-2+2t \end{array} \right., (t\in \mathbb{R})

Ví dụ 2: (Đường thẳng đi qua hai điểm cho trước)
Viết PTTS của đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(1;-2), B(-3;2).

Nhận xét: \vec{AB} nằm trên (d) nên là một vecto chỉ phương của (d).

Lời giải: Đ/t (d) có vecto chỉ phương là \vec{AB}=(-4;4) và đi qua điểm A(1;-2) nên có PTTS là:

\left\{ \begin{array}{l} x=1-4t \\ y=-2+4t \end{array} \right. , (t\in \mathbb{R})

Lưu ý: Vecto \vec{u}=\dfrac{1}{4}\vec{AB}=(-1;1) cũng là vecto chỉ phương của (d) (vì nó cùng phương với \vec{AB}. DO đó PTTS của  (d) còn được viết :

\left\{\begin{array}{l} x=1-t \\ y=-2+t \end{array} \right., (t\in \mathbb{R})

– Ngoài ra có thể chọn điểm đi qua là B(-3;2). Khi đó PTTS của (d) là:

\left\{ \begin{array}{l} x=-3-4t \\ y=2+4t \end{array} \right. hoặc \left\{ \begin{array}{l} x=-3-t \\ y=2+t \end{array} \right., (t\in \mathbb{R})

Read the rest of this entry

Thi giải Toán trên Caolong’s web-blog

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2009 trở đi. Tổ Toán trường THPT Nam Đông sẽ tổ chức thi giải Toán trên mạng cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12 nhằm mục đích phát hiện và bồi dưỡng, tạo nguồn để thành lập đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường. Vậy tổ Toán xin thông báo để các em học sinh cùng tham gia.

Mỗi Tuần các giáo viên sẽ ra các bài toán sát với chương trình đang học từ dễ đến khó.

Sau đây là một bài toán tham khảo do cô Hà Thị Thê đưa ra cho mọi đối tượng  học sinh cả ba khối lớp.

Chứng minh rằng không bao giờ tồn tại một tam giác ABC sao cho \widehat A =50^o , \, BC=3(cm), \, AB=(4cm).

Các em học sinh giải và ghi lời giải vào mục viết lời bình (comment) cuối trang để gửi lên trang web này.

%d bloggers like this: