Category Archives: Đại số 10

Các chuyên đề Toán Đại số 10

Đề kiểm tra Đại số 10 (Bài số 2)-Tham khảo

XEM ĐỀ THAM KHẢO

Đề tham khảo số 02

Xem đề

Hướng dẫn giải đề 02 (Xem đề)
-XEM ĐỀ Số 01>

Advertisements

Đáp án – Đề kiểm tra Đại số 10

ĐÁP ÁN (KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG 1)

Câu I (2 điểm)
Phát biểu nào sau đây là mệnh đề, nếu là mệnh đề hãy lập mệnh đề phủ định của nó.
1. Số 11 là một số nguyên tố.
2. Hoa hồng đẹp quá !
3. \sqrt{3} = 1,7
4. Thời tiết ngày mai thế nào ?

Trả lời:
1. Là mệnh đề đúng.
Mệnh đề phủ định: Số 11 không phải là một số nguyên tố.
2. Không phải mệnh đề {Dạng câu cảm, khen ngợi, không xác định được tính đúng/sai}
3. Là mệnh đề sai.
Mệnh đề phủ định: \sqrt{3} \ne 1,7
4. Không phải là mệnh đề {Dạng câu hỏii, không xác định được tính đúng/sai}
-Xem tiếp>

Đề tham khảo (kiểm tra Đại số 10)

Giới thiệu với các em học sinh lớp 10 trường THPT Nam Đông một vài đề tham khảo giúp các em tự ôn tập, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của bản thân nội dung, kiến thức chương 1, Toán Đại số 10 để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối chương. Mong các em hãy giành đúng 45 phút, làm bài nghiêm túc. Sau đó đối chiếu đáp án để tự đánh giá kết quả của mình. (Đáp án sẽ đưa lên sau)

– Để nhìn rõ đề bài, các em hãy click vào nút ô vuông trên góc phải khung hiển thị dưới đây.

Đề tham khảo Đại số 10

CẤU TRÚC ĐỀ – ĐỀ THAM KHẢO

Câu 1(6 điểm): Giải các bất phương trình sau:
a) (1-x^2)(x^2-5x+6) \leq 0
b) \dfrac{(x+1)^2 (3-2x-x^2)}{(3-2x)(2x^2+3x-2)}\geq0

Câu 2(2,5 điểm): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm:

2mx^2-(2m-1)x+m-2=0 (1)

Câu 3(1,5 điểm): Chứng minh rằng với mọi a>2, ta có:

a+\dfrac{1}{a-2} \geq 4

Với giá trị nào của a thì dấu = xảy ra ?

Thắc mắc ?

Một vấn đề cần trao đổi.
Tiếp cận hàm số cho bởi nghiều công thức và tập xác định của nó
.

Một sô cách tiếp cận ở SGK và các STK, và cách truyền thụ của giáo viên.

1. Ở SGK đổi mới hiện nay định nghĩa hàm số cho bởi hai công thức dạng
y= \left\{ \begin{array}{l} f(x), voi \; x \in D_1 \\ g(x), voi \; x \in D_2 \end{array} \right.
Và tác giả giải thích rằng, với x \in D_1 hàm số được xác định bởi biểu thức f(x), với x \in D_2 hàm số được xác định bởi biểu thức g(x). (Xem một Ví dụ mẫu ở trang 34, SGK Đại số 10, Cơ bản)
Như vậy tập xác định của hàm số được xác định thế nào ?
Vậy phải hiểu là D = (D_1 \cap D_f) \bigcup (D_2 \cap D_g) (cách hiểu 1),

Xem tiếp Read the rest of this entry

%d bloggers like this: