Điểm kiểm tra Toán 11(DS-GT)


Phòng 1

Họ Tên Lớp Phòng Điểm
Trần Hoài An 11B5 1 5
Lê Quốc Anh 11B1 1 4
Lê Ngọc Anh 11B4 1 4
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11B6 1 v
Nguyễn Văn Bảo 11B2 1 1
Lương Thành Bảy 11B3 1 1
Nguyễn Văn Bảy 11B6 1 1
Trương Thị Bích 11B4 1 6
Nguyễn Bin 11B3 1 4
Đặng Văn Bình 11B2 1 4
Đặng Thị Bông 11B6 1 4
Lê Thị Búp 11B4 1 1
Đặng Thị Chạy 11B5 1 2
Ngô Thị Hà Chi 11B6 1 5
Hoàng Chiến 11B3 1 3
Mai Thị Kim Cúc 11B5 1 1
Nguyễn Duy Cường 11B1 1 8
Nguyễn Văn Cường 11B1 1 4
Đỗ Ngọc Cường 11B2 1 3
Hồ Đắc Cường 11B4 1 4
Nguyễn Trọng Đà 11B6 1 v
Trương Thị Đặn 11B3 1 4
Nguyễn Thị Danh 11B2 1 2
Lương Đạt 11B4 1 2
Đoàn Thị Diễm 11B1 1 8
Đào Xuân Đỏ 11B1 1 3
Trần Lê Đông 11B2 1 3
Nguyễn Thị Tiểu Đông 11B6 1 3
Đặng Văn Đức 11B5 1 2
Trương Quang Đức 11B2 1 4
Đoàn Thị Dung 11B3 1 3
Phan Thị Dung 11B6 1 3
Trần Thị Dung 11B6 1 4
Tống Phước Dũng 11B2 1 2
Nguyễn Thị Lệ Giang 11B2 1 2
Trần Nguyễn Sông Gianh 11B1 1 7
Trần Quốc Giàu 11B4 1 v
Hoàng Thị 11B5 1 9
Phan Thị 11B5 1 6
Nguyễn Thị Thu 11B6 1 4
Trần Thị Thu 11B6 1 6
Nguyễn Thị Hồng Hạ 11B1 1 7

Phòng 2

Họ Tên Lớp Phòng Điểm
Trần Xuân Hải 11B5 2 2
Lê Quang Hải 11B1 2 10
Võ Thị Hằng 11B4 2 8
Nguyễn Thị Hằng 11B2 2 0
Huỳnh Thị Lệ Hằng 11B6 2 6
Trần Thị Hằng 11B6 2 4
Nguyễn Thị Bích Hạnh 11B3 2 0
Lương Thị Hạnh 11B2 2 1
Phạm Trung Hảo 11B3 2 0
Phạm Văn Hảo 11B5 2 2
Huỳnh Thị Hiền 11B3 2 3
Đặng Thị Thu Hiền 11B5 2 1
Trần Thị Hiền 11B2 2 4
Mai Thị Trọng Hiếu 11B1 2 8
Phan Văn Hiếu 11B1 2 5
Ngô Quang Hiếu 11B2 2 9
Đoàn Văn Hoá 11B3 2 1
Nguyễn Văn Hoà 11B1 2 6
Dương Đệ Hoàng 11B2 2 3
Nguyễn Thị Huế 11B4 2 2
Nguyễn Thị Hồng Huệ 11B6 2 5
Lê Mạnh Hùng 11B2 2 2
Hoàng Phi Hùng 11B6 2 2
Lê Thị Huơ 11B6 2 1
Mai Thị Hương 11B4 2 3
Đặng Thị Cẩm Hương 11B3 2 3
Phan Xuân Hữu 11B5 2 2
Trần Văn Huy 11B2 2 1
Lê Thị Thanh Huyền 11B1 2 8
Đặng Ngọc Khánh 11B5 2 1
Trương Quốc Khánh 11B5 2 1
Đinh Quang Khánh 11B1 2 3
Trần Văn Khôi 11B6 2 1
Nguyễn Thị Oanh Kiều 11B5 2 2
Đoàn Thị Thanh Lam 11B4 2 6
Nguyễn Thị Lanh 11B3 2 5
Đoàn Thị Mỹ Lanh 11B5 2 5
Lành 11B4 2 1
Nguyễn Thị Lành 11B2 2 3
Nguyễn Thị Liệu 11B6 2 1
Hoàng Văn Linh 11B3 2 1
Trương Thị Dạ Loan 11B4 2 1

Phòng 3

Họ Tên Lớp Phòng Điểm
Đặng Thị Loan 11B3 3 3
Lê Thị Minh Lộc 11B3 3 0
Nguyễn Hoàng Lộc 11B3 3 0
Nguyễn Long 11B2 3 0
Trần Văn Lực 11B1 3 9
Trần Quang Lưu 11B6 3 4
Trần Thị Lựu 11B5 3 9
Nguyễn Thị Ly Ly 11B1 3 9
Phạm Ngọc Mai 11B1 3 9
Nguyễn Thị Ngọc Mi 11B4 3 3
Huỳnh Văn Minh 11B4 3 7
Lê Quang Minh 11B3 3 2
Trần Văn Minh 11B5 3 0
Nguyễn Thị Hồng Minh 11B1 3 8
Đoàn Thị Trà My 11B6 3 6
Đào Thị Châu Mỹ 11B6 3 5
Hồ Thị Ny Na 11B4 3 2
Trần Thị Na 11B6 3 4
Trần Thế Nam 11B1 3 10
Nguyễn Thị Bảo Nâu 11B2 3 5
Nguyễn Thị Thuý Nga 11B3 3 1
Phan Thị Thanh Nga 11B3 3 7
Hoàng Thị Ngân 11B4 3 7
Trương Công Nghĩa 11B4 3 0
Võ Đức Nghĩa 11B1 3 5
Đặng Thị Mỹ Ngọc 11B4 3 5
Phan Duy Ngọc 11B2 3 2
Trần Nguyên 11B3 3 2
Trần Thị ánh Nguyệt 11B4 3 3
Đặng Thị Nhâm 11B5 3 2
Nguyễn Thanh Nhâm 11B4 3 4
Trần Đình Nhâm 11B4 3 1
Trần Thị Nhàn 11B5 3 v
Nguyễn Văn Nhân 11B4 3 0
Lê Thị ý Nhi 11B3 3 1
Nguyễn Thị Thu Nhung 11B6 3 0
Trần Thị Nỡ 11B5 3 0
Lê Thị Nữ 11B4 3 2
Đoàn Thị Lệ Nương 11B5 3 4
Đinh Thị Ny 11B5 3 1
Nguyễn Thị Kim Oanh 11B4 3 1
La Pháp 11B5 3 3

Phòng 4

Họ Tên Lớp Phòng Điểm
Nguyễn Hà Phong 11B1 4 0
Nguyễn Phong 11B2 4 1
Võ Thanh Phong 11B2 4 8
La Quốc Phú 11B5 4 0
Nguyễn Văn Phú 11B6 4 1
Trần Minh Phúc 11B1 4 1
Huỳnh Thị Phúc 11B3 4 3
Nguyễn Trọng Phúc 11B2 4 2
Trần Bảo Phúc 11B3 4 8
Trần Quang Phúc 11B2 4 0
Phan Thị Kim Phụng 11B1 4 9
Cao Đức Phước 11B5 4 5
Đoàn Văn Phương 11B1 4 5
Hoàng Duy Phương 11B3 4 2
Hứa Thị Phương 11B5 4 1
Nguyễn Thanh Phương 11B6 4 0
Hoàng Nữ Phương 11B4 4 7
Lê Thị Phương 11B4 4 2
Lê Thị Hồng Phương 11B4 4 8
Lương Thị Kim Quả 11B6 4 1
Lương Đình Quang 11B1 4 9
Lê Thị Quang 11B3 4 2
Nguyễn Thị Công Quy 11B2 4 3
Đỗ Trinh Quỳ 11B5 4 2
Hoàng Văn Sang 11B6 4 7
Trần Trung 11B1 4 8
Lê Thị Ca 11B2 4 1
Trần Trường Sơn 11B3 4 6
Lê Hồng Sơn 11B1 4 9
Cao Tài 11B3 4 2
Hồ Thị Tâm 11B4 4 1
Lê Phước Tân 11B2 4 0
Cao Thị Minh Tân 11B5 4 8
Trương Thân 11B5 4 3
Mai Quốc Thắng 11B1 4 6
Phạm Phước Thanh 11B6 4 1
Nguyễn Phan Văn Thành 11B2 4 7
Nguyễn Văn Thành 11B6 4 2
Nguyễn Văn Thành 11B4 4 1
Nguyễn Xuân Thành 11B6 4 1
Nguyễn Thị Xuân Thảnh 11B6 4 7
Nguyễn Thị Phương Thảo 11B5 4 4

Phòng 5

Họ Tên Lớp Phòng Điểm
Đoàn Văn Thảo 11B4 5 1
Trần Thị Kim Thảo 11B6 5 1
Đỗ Thị Kim Thoa 11B2 5 4
Lương Văn Thông 11B4 5 2
Lương Thị Mỹ Thu 11B2 5 1
Đoàn Thị Hoài Thu 11B5 5 1
Tô Văn Thương 11B3 5 7
Nguyễn Thị Thương 11B2 5 5
Nguyễn Văn Thương 11B6 5 1
Huỳnh Thị Thuỷ 11B2 5 3
Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 11B4 5 2
Lương Thị Thuỷ Tiên 11B3 5 6
Nguyễn Thị Tiến 11B1 5 9
Trần Hoàng Tiết 11B4 5 2
Lê Thị Tím 11B2 5 1
Nguyễn Ngọc Tín 11B3 5 1
Lê Xuân Tình 11B6 5 1
Trương Văn Huy Toàn 11B5 5 3
Phạm Văn Toản 11B3 5 1
Lê Thị Thuỳ Trang 11B3 5 5
Trần Thị Trang 11B4 5 7
Đặng Công Triều 11B2 5 2
Võ Thị Mai Trúc 11B6 5 2
Phạm Văn Truyền 11B5 5 1
Phan Thị Đỗ Truyền 11B4 5 3
Mai Anh 11B3 5 4
Nguyễn Anh Tuấn 11B1 5 10
Châu Viết Tùng 11B1 5 9
Nguyễn Khắc Tùng 11B1 5 7
Hồ Xuân Tùng 11B3 5 1
Lê Minh Tùng 11B2 5 9
Lê Thị Hồng Vi 11B1 5 6
Nguyễn Công 11B1 5 2
Đinh Văn 11B5 5 6
Trương Minh 11B1 5 9
Đặng Thanh 11B3 5 5
Nguyễn Đình 11B3 5 1
Trần Thị Xinh 11B5 5 2
Trương Thị Xuân 11B5 5 1
Đoàn Thị Xuyến 11B1 5 8
Nguyễn Thị Như ý 11B5 5 1

Ghi chú: Ở cột điểm, học sinh nào vắng, không kiểm tra thì ghi chữ “v”.

Đề nghị các em gặp giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy để kiểm tra lại.

Thống kê:

Điểm Số lượng Tỷ lệ Dưới 5 Trên 5
0 16 7.62% 65.71% 32.38%
1 46 21.90%
2 33 15.71%
3 23 10.95%
4 20 9.52%
5 15 7.14%
6 12 5.71%
7 12 5.71%
8 13 6.19%
9 13 6.19%
10 3 1.43%
Vắng 4 1.90%
Cộng 210

Nhận xét: Điểm tương đối đều so với kết quả học lực năm ngoái.

Advertisements

About Longeobra

Các em học sinh hãy viết những điều muốn trao đổi, thảo luận vào ô Gửi phản hồi ở cuối bài viết này nhé ! Thầy chỉ trả lời được vào buổi tối và lúc rãnh. Các em quay lại xem vào ngày hôm sau nhé !

Posted on 20/10/2008, in Toán lớp 11. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. sao em k thấy bài tập toán hình vậy.mà điểm của mấy bạn sao thấp vz.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: