Viết pt mặt phẳng qua 3 điểm

https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/524533/width/794/height/641/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM HỌC 2013-2014 (MÔN TOÁN) Xem tại đây.

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THÀNH PHỐ HUẾ NĂM HỌC 2013-2014 (MÔN TOÁN)
Xem tại đây.

Đề kiểm tra học kỳ 1-Toán 12 (Thừa Thiên Huế) Năm học 2012-2013

Đề kiểm tra học kỳ 1-Toán 12 (Thừa Thiên Huế) Năm học 2012-2013

Có Lời giải chi tiết. Xem tại đây.

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2012, Thừa Thiên Huế.

LỜI GIẢI CHI TIẾT MỖI BÀI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN MỘT TRANG RIÊNG.
HÃY CLICK VÀO TỪNG SỐ TRANG CUỐI BÀI VIẾT NÀY ĐỂ XEM.

Bài 1: (2 điểm)

a) Cho biểu thức C = \dfrac{{5 + 3\sqrt 5 }}{{\sqrt 5 }} + \dfrac{{3 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 + 1}} - \left( {\sqrt{5} + 3 } \right). Chứng tỏ rằng C = \sqrt{3}.

b) Giải phương trình 3\sqrt {x - 2} - \sqrt {{x^2} - 4} = 0.
Read the rest of this entry

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học, Huế năm 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học, Huế năm 2012


Bài 1. (2,0 điểm)
Giải hệ phương trình: \left \{ \begin{array}{l} x^2+y^2=x+y+8 \\ x(x-1)y(y-1)=12 \end{array}\right.

Bài 2. (2,0 điểm)
Cho các số thực u,v thỏa mãn (u+\sqrt{u^2+2})(v-1+\sqrt{v^2-2v+3})=2.
Chứng minh rằng: u^3+v^3+3uv=1
Read the rest of this entry

Đề thi thử đại học số 8 năm 2012- (Tạp chí Toán học tuổi trẻ)

ĐỀ THI THỬ SỐ 08

LỜI GIẢI CHI TIẾT MỖI Ý ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN MỘT TRANG RIÊNG.
HÃY CLICK VÀO TỪNG SỐ TRANG CUỐI BÀI VIẾT NÀY ĐỂ XEM.

Câu I: Cho hàm số y=\dfrac{2x-3}{x-1} có đồ thị \left( C \right).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \left( C \right) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến với \left( C \right) biết tiếp tuyến tạo với hai đường tiệm cận của \left( C \right) thành một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.
Câu II:
1. Giải phương trình 2\sin 7x\sin x+8{{\sin }^{4}}2x+\sqrt{3}\sin 6x=8{{\sin }^{2}}2x.
2. Giải bất phương trình {{4}^{2x}}-{{15.2}^{2\left( x+\sqrt{x+4} \right)}}-{{16}^{1+\sqrt{x+4}}}\le 0.
Read the rest of this entry

Đề thi thử đại học số 6 năm 2012 (Toán học tuổi trẻ)

LỜI GIẢI CHI TIẾT MỖI Ý ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN MỘT TRANG RIÊNG.
HÃY CLICK VÀO TỪNG SỐ TRANG CUỐI BÀI VIẾT NÀY ĐỂ XEM.

Câu I: Cho hàm số y=x^3-3x^2+2 \;\; (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Qua điểm uốn I của đồ thị (C), viết phương trình đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, \; B khác I sao cho tam giác MAB vuông tại M, trong đó M là điểm cực đại của đồ thị (C).
Read the rest of this entry

Đề thi thử đại học môn Toán khối B năm 2012 – Chuyên Quốc học, Huế.

LỜI GIẢI CÁC Ý ĐƯỢC ĐĂNG TRONG MỘT TRANG RIÊNG.
HÃY CLICK VÀO SỐ TRANG CUỐI BÀI VIẾT NÀY ĐỂ XEM CHI TIẾT.

Phần chung
Câu I: (2,0 điểm)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=\dfrac{x-2}{x-1}.
2. Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m, đường thẳng d:y=-x+m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, \;B. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn AB.
Read the rest of this entry

Giải đề thi thử đại học môn Toán (khối A) năm 2012 – Trường Chuyên Quốc Học Huế

Mỗi câu của đề thi được giải trên một trang.
Hãy click vào các số trang cuối bài viết nàu để xem !

 

Câu I:
1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \left( C \right) của hàm số y=3{{x}^{2}}-{{x}^{3}}.
2). Đường thẳng vuông góc với trục tung tại M cắt đồ thị \left( C \right) tại ba điểm phân biệt N,P,Q với hoành độ của N là số âm. Tìm tung độ của điểm M sao cho MN=PQ.

Giải:
Câu I.2.
Gọi tọa độ của M\left( 0;m \right). Đường thẳng d qua M\left( 0;m \right) và vuông góc với trục tung có phương trình d:y=m.
Read the rest of this entry

Tự làm bài tập toán cơ bản

Giới thiệu với các em học sinh blog mới giúp các em học sinh tự làm bài tập (cơ bản) theo từng bước.
Trình bày đầy đủ, chi tiết các bước giải một số dạng toán cơ bản, thường gặp về các chuyên đề hình học giải tích lớp 10 (phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình elip).
Với mỗi dạng bài tập, đầu tiên các em hãy tự làm sau đó nhập dữ kiện bài toán vào chương trình rồi click để xem từng bước giải.
Các em nên tự làm và kiểm tra kết quả mỗi bước giải thông qua các chương trình thầy đã soạn.
Chúc các em học sinh yếu toán có thể tìm được niềm tin trong việc tự giải các bài tập.
Hãy truy cập blog này để học các em nhé !

%d bloggers like this: